Plan dnia w Przedszkola Inspiratio Montessori 2023/2024

7:30 – 9.00

BLOK I – ZABAWY ROZWIJAJĄCE/POWITALNE

Przychodzenie dzieci do  przedszkola, zabawy powitalne, gimnastyka poranna.  

9:00 – 14.30

BLOK II – WŁASNA INICJATYWA TWÓRCZA

Jest to  czas, w którym przygotowujemy i spożywamy śniadanie. W naszym  przedszkolu śniadanie podawane jest w formie szwedzkiego stołu. Dzieci same  decydują na co mają ochotę i wg tego komponują własne śniadanie. Do  wyboru mają pełnowartościowe produkty w optymalnej dla każdego ilości.  Dzieci młodsze są wspierane w tych czynnościach. Po skończonym posiłku i toalecie, dzieci mają czas na pracę własna z materiałem Montessori. Jest to przestrzeń na pracę z wybraną przez siebie pomocą, dostosowaną do własnych potrzeb i wieku dziecka. Następnie w każdej grupie  odbywają się zajęcia grupowe według projektów tygodnia oraz są prowadzone  zajęcia dodatkowe takie jak:

    • sensoplastyka

    • trening koncentracji uwagi

Jest to także przestrzeń na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby z zewnątrz:

    • taniec

    • szachy

    • język angielski

Wprowadzimy również comiesięczne spotkania z psem w ramach dogoterapii, oraz zajęcia z koniem w ramach hipoterapii. To  intensywny intelektualnie czas, w którym podejmowane aktywności są realizacją podstawy programowej MEN, ale przede wszystkim są odpowiedzią na wszelkie zainteresowania dzieci.  

Jest to też czas wyjścia na plac zabaw lub inną aktywność na świeżym  powietrzu oraz odpoczynku lub snu w grupie młodszej.  

Blok II zawiera w sobie wiele czynności związanych z usamodzielnianiem  dzieci, budowaniem wiary we własne siły i poczuciem własnej wartości.  W tym czasie spożywamy również II śniadanie, zupę oraz II danie. 

14.30 – 17.00

BLOK III – ZABAWY TWÓRCZE I CZAS NA WŁASNE  ODKRYCIA

W tym czasie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych zaprojektowanych  indywidualnie do ich potrzeb rozwojowych. Są to między innymi: zajęcia  umuzykalniające, eksperymenty, czytanie, pisanie i rysowanie. Znajdujemy  również czas na zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu. Około  godziny 16 dzieci mają możliwość zjedzenia podwieczorku. To również czas na  podsumowanie dnia i zdobytych wiadomości, omawiamy także wiele sytuacji  związanych z emocjami, jakie towarzyszyły nam podczas zajęć i interakcji z  naszymi przyjaciółmi. Czekamy na spotkanie z rodzicami.

Blok III to także przestrzeń na własna ekspresje twórczą, dostęp do różnych materiałów plastycznych i swobodnej pracy z nimi.

W trakcie tego Bloku, dzieci korzystają również z wyjść na przedszkolny plac zabaw, a także mają możliwość na swobodną pracę z materiałem Montessori.

DZL – MALUSZKI

DZL – Starszaki