Zespół Inspiratio to nauczyciele z pasją do pracy z dziećmi, z ciekawością ich świata i chęcią do towarzyszenia im w codziennym rozwoju.